החברה הממשלתית להגנות
מצוקי חוף הים התיכון
בע״מ
החברה הממשלתית להגנות
מצוקי חוף הים התיכון
בע״מ

בהמשך להחלטות הממשלה מס' 1620 מיום 25.4.2010, מס' 3097 מיום 3.4.2011 ומס' 3404 מיום 3.7.2011: להקים חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של המדינה, לטיפול בהתמוטטות מצוק חוף הים התיכון, בכפוף לאמור להלן. החברה תהווה זרוע ביצוע של הממשלה כמשמעה בתקנה 3ד לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 לצורך תכנון, ביצוע, תחזוק וניהול ההגנות הימיות ומתן שירותי ניהול, פיקוח וייעוץ בכל הנוגע להגנות היבשתיות לעניין התמוטטות המצוק החופי, בכפוף לכל דין.

———————————————————————————– @ לגלריית תמונות לחצו על הלשונית מרכז מידע –> גלריית תמונות
———————————————————————————–
@ לשכבות מידע לחצו על הלשונית מרכז מידע –> GIS

מטרות החברה

  • שמירה והגנה על המצוק חופי יציב, בטוח, ופתוח לתועלת ולהנאת הציבור, תוך שימור, שיקום ומזעור הפגיעה בסביבה החופית, בערכי בנוף ומורשת המאפיינים את חופי ישראל בים וביבשה.
  • תכנון, ביצוע, תחזוקה, ניהול, פיקוח ויעוץ למדינת ישראל בנושא הגנות ימיות.
  • ביצוע ניטור ובקרה למרחב המצוק , דיווח למדינה על הממצאים.
  • מתן שירותי ניהול, פיקוח וייעוץ למדינה ולרשויות המקומיות בכל הנוגע להגנות היבשתיות.
  • להוות גורם מכוון ומוביל בתחום פיתוח בר-קיימא בסביבה החופית, אשר מרכז, מנגיש, מקדם ומטמיע מידע, טכנולוגיות יישומיות וגישות חדשניות בתחום.
מרחב המצוק החופי
פרויקטים

הזנת חול בחופי אשקלון

בחודש יולי – אוגוסט 2015 ביצעה החברה הזנת חול בחופי אשקלון במטרה להרחיב את רצועת חוף הים באשקלון על מנת להגן זמנית על בוהן מצוק החוף באשקלון. הרחבת החוף בוצעה באמצעות הטלת חול שמקורו מחפירה תחזוקתית ימית בבריכת הקירור של חברת החשמל בתחנת הכוח רוטנברג אשקלון.