צור קשר

תפקיד

שם

דרכי התקשרות –(מייל וטלפון במשרד) 

מנכ"ל החברה

מר' אילן לביא 

 ilan@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה: 1

משנה למנכ"ל ומנהל הכספים

מר אליאב אילן

eliav@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה 2

סמנכ"ל הנדסה

אינג' אלכס פאיירמן

alex@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה 3

מנהלת תחום המשאבים 

הגב' חן כהן 

chen@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה 1

מנהלת תחום תכנון וסביבה

הגב' לי שטיינברג

lee@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה 4

ראש תחום מכרזים והתקשרויות

עו"ד תמר אלמיו לג'לם

tamar@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה 6

ראש תחום פרויקטים והתקשרויות

מר אסף לוין

asafl@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה 5

ראש תחום ניטור ו-GIS

הגב' חן שדה חיים

 h.chen@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה 7

 עוזר תכנון סביבתי

רותם מזרחי

מיל - rotem@mccp.co.il


טלפון097794341