קבוצות פרויקטים

תכנון

תכנון

החברה מבצעת פעולות תכנון למיגון המצוק ברמות תכנון שונות: קידום של תוכניות מתאר ארציות למיגון המצוק. קידום של תכנון הנגזר מתוכניות המתאר הארציות–דוחות ניתוח תאי השטח. תכנון היתרי בניה.

קרא עוד
מודלים

מודלים

בהתאם להחלטות הממשלה וכחלק מתהליך בחינת השפעת מבנים ימיים על המורפולוגיה של קרקעית הים וקו החוף, וכשלב מקדים לבחינת חלופות ימיות חדשות להגנת המצוק, יש לבחון את מאפייני שטף החול באמצעות מודלים ...

קרא עוד
ניתוח תאי השטח - רקע

ניתוח תאי השטח - רקע

לצורך התמודדות עם סוגיית התמוטטות המצוק, הוכן מסמך מדיניות אשר המלצותיו התקבלו על ידי הממשלה באפריל 2011 וזו הורתה על תכנון והקמה של הגנות ימיות והכנת תכנית מתאר ארצית להגנה על המצוק החופי. ...

קרא עוד
?>