קבוצות מכרזים

;
שם המכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעותשעה אחרונה להגשת הצעות
מכרז פומבי 3/19 לשירותיי מיפוי וצילום אווירי באמצעות כלי טיס בלתי מאויש 3/19 מכרזים כללי פתוח 07.04.2019 17.06.2019 עד 12:00
מכרז פומבי להכנת תב"ע להקמת שוברי גלים להגנה על המצוק החופי באשקלון 4/19 מכרזים כללי פתוח 05.06.2019 07.07.2019 12:00

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

?>