קבוצות מכרזים

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לצורך הרצת מודלים נומריים לבחינת הקמת הגנות ימיות

פתוח להצעות
מספר מכרז
תאריך פרסום המכרז
11.12.2019
מועד אחרון להגשת הצעות
30.12.2019
תחום
כל התחומים

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים