דירקטוריון החברה

יו"ר הדירקטוריון:

 

חברי דירקטוריון:

* עידן הרשקוביץ

* ספיר איפרגן

* כפיר בץ

* קוצאי גנאים

* סאמיה נפאר אבו ריא

* נעה גשן

* דנה שלזינגר