קבוצות פרויקטים

התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2022 ו- 2023

התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2022 ו- 2023

דוח זה מציג איתור, מיפוי ואפיון של השינויים בתוואי המצוק החופי (ים התיכון) שהתרחשו בין אוקטובר 2022 לבין אוגוסט 2023 (סה"כ כ- 10 חודשים). הניתוח נעשה על בסיס השוואה בין שני שריגים טופוגרפיים ברזולוציה ...

קרא עוד
התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2021 ו- 2022

התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2021 ו- 2022

דוח זה מציג איתור, מיפוי ואפיון של השינויים בתוואי המצוק החופי (ים התיכון) שהתרחשו בין דצמברנ 2021 לבין אוקטובר 2022 (סה"כ כ- 10 חודשים). הניתוח נעשה על בסיס השוואה בין שני שריגים מטופוגרפיים ...

קרא עוד
התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2020 ו- 2021

התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2020 ו- 2021

דוח זה מציג איתור, מיפוי ואפיון של השינויים בתוואי המצוק החופי )ים התיכון( שהתרחשו בין יולי 2020 לבין דצמבר 2021( סה"כ כ- 17 חודשים(. הניתוח נעשה על בסיס השוואה בין שני שריגים טופוגרפיים ברזולוציה של ...

קרא עוד
התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2019 ו- 2020

התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2019 ו- 2020

דוח זה מציג איתור, מיפוי ואפיון של השינויים בתוואי המצוק החופי )ים התיכון( שהתרחשו בין יולי 2019 לבין יולי 2020( סה"כ כ- 12 חודשים(. הניתוח נעשה על בסיס השוואה בין שני שריגים טופוגרפיים ברזולוציה של 5.0 ...

קרא עוד
התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2018-2019

התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2018-2019

דוח זה מציג איתור, מיפוי ואפיון של השינויים בתוואי המצוק החופי )ים התיכון( שהתרחשו בין אוקטובר 2018 לבין יולי 2019( סה"כ כ- 10 חודשים(. הניתוח נעשה על בסיס השוואה בין שני שריגים טופוגרפיים ברזולוציה ...

קרא עוד
התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2017 ו - 2018

התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2017 ו - 2018

קרא עוד
התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2016 ו - 2017

התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2016 ו - 2017

קרא עוד
התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2015 ו - 2016

התמוטטות וסחיפת המצוק החופי בין השנים 2015 ו - 2016

קרא עוד
אשקלון תא שטח 38 - דו"ח ניטור 2018-2017

אשקלון תא שטח 38 - דו"ח ניטור 2018-2017

קרא עוד
אשקלון תא שטח 38 - דוח ניטור 2016-2017

אשקלון תא שטח 38 - דוח ניטור 2016-2017

קרא עוד
2016- קצבי הרקע והקצב הנוכחי של נסיגת המצוק החופי של ישראל

2016- קצבי הרקע והקצב הנוכחי של נסיגת המצוק החופי של ישראל

קרא עוד
סקר שכבת החול העליונה לאורך החוף הדרומי ומרכזי של ישראל

סקר שכבת החול העליונה לאורך החוף הדרומי ומרכזי של ישראל

 

קרא עוד
שיטות הניטור

שיטות הניטור

החברה הממשלתית מבצעת משנת 2016 ניטור באמצעות לידר של המצוק – גג המצוק, בוהן המצוק וכן קו המים. פעולות הניטור של החברה כוללות מדידות קרקעיות, ימיות וצילומי אוויר: *  מדידה בתימטרית ומדידה ...

קרא עוד