קבוצות מכרזים

שם המכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
מכרז פומבי מספר 2-21 לשירותיי מדידה קרקעית ומיפוי אווירי 2-21 מכרזים כללי סגור 20.04.2021 09.06.2021 עד 12:00
Tender No. 8/21 A Public Tender for Dredging and Sand Nourishment 8-21 מכרזים כללי פתוח 14.10.2021 01.12.2021 עד 16:00
מכרז לתפקיד ראש תחום GIS וניטור 1212 כל התחומים סגור 01.08.2021 16.08.2021 12:00
דו"ח רבעוני 2019 בנושא התקשרויות בפטור ממכרז כל התחומים פתוח 30.11.-0001 30.11.-0001
מכרז לתפקיד ראש/ת תחום פרויקטים 2222 כל התחומים סגור 01.03.2021 16.03.2021 עד 12:00
מכרז לתפקיד מנהל/ת תחום משאבים 5555 כל התחומים סגור 30.06.2021 14.07.2021 12:00
ניסיון1 1 כל התחומים סגור 09.08.2020 09.12.2020
מכרז למשרת מנכ"ל/ית החברה כל התחומים סגור 12.03.2020 19.04.2020
מכרז פומבי מספר 3/20 להקמת שוברי גלים אל מול חופי נתניה 3/20 כל התחומים סגור 25.05.2020 29.07.2020 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 4-20 תיקון שובר הגלים המנותק הצפוני בחוף אשקלון 4-20 כל התחומים סגור 18.06.2020 20.07.2020 עד 12:00
מכרז פומבי 1-21 לשירותיי ייעוץ בתחום התקשורת 1-21 כל התחומים סגור 21.03.2021 06.05.2021 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 4-21 לשירותיי ייעוץ משפטי בתחום תכנון ובנייה 4-21 כל התחומים סגור 14.06.2021 29.07.2021 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 5-21 לשירותיי ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה 5-21 כל התחומים סגור 14.06.2021 29.07.2021 עד 12:00
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם חברת OPEN SEAS LTD (אופן סיז בע"מ) כספק יחיד לשימוש בטכנולוגיה ימית רכה מסוג Seagrass כל התחומים סגור 17.06.2021 06.07.2021
מכרז פומבי מספר 6-21 לשירותיי ייעוץ וליווי בתחומי GIS וניטור המצוק החופי 6-21 כל התחומים סגור 26.07.2021 24.08.2021 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 7-21 לשירותיי ייעוץ משפטי שוטף חיצוני 7-21 כל התחומים סגור 26.07.2021 25.08.2021 עד 12:00
מכרז לתפקיד עוזר ראש תחום תכנון וסביבה 5555 כל התחומים פתוח 17.11.2021 07.12.2021 12:00

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים