קבוצות מכרזים

;
שם המכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעותשעה אחרונה להגשת הצעות
מכרז פומבי עבור שירותי יעוץ ופיקוח בתחום הבטיחות וניהול הסיכונים 1/2020 כל התחומים פתוח 23.04.2020 01.06.2020 12:00
מכרז פומבי עבור שירותי הקמה ותמיכה של מערכת לניהול פרויקטים 2/2020 כל התחומים פתוח 06.05.2020 16.06.2020 12:00
מכרז פומבי מספר 3/20 להקמת שוברי גלים אל מול חופי נתניה 3/20 כל התחומים פתוח 25.05.2020 19.07.2020 עד 12:00

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים