קבוצות מכרזים

שם המכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
פנייה פומבית מוקדמת לקבלת מידע בנושא איתור ושינוע מקורות חול ימי/ יבשתי (RFI) כל התחומים פתוח 16.08.2022 18.10.2022
מכרז פומבי מספר 5-22 לביצוע ועריכה של סקרי שדה אקולוגים ימיים 5-22 מכרזים כללי סגור 14.07.2022 08.08.2022 עד 12:00
בקשה לקבלת מידע בדבר אספקת אבנים לשוברי גלים מכרזים כללי סגור 14.07.2022 04.08.2022 עד 12:00
הודעה על כוונה להתקשר עם חברת Geocorail כספק חוץ לקידום ובחינת טכנולוגיות ימיות להגנה על המצוק בשיטה של גיבוש מינרלים מומסים על מעטה בד גיאוטכני שזור בסיבי מתכת כל התחומים סגור 06.06.2022 16.06.2022 עד 12:00
מכרז יועץ משפטי ומזכיר חברה 2/22 כל התחומים פתוח 02.06.2022 23.06.2022 12:00
מכרז יועץ משפטי ומזכיר חברה 2/22 כל התחומים סגור 01.06.2022 23.06.2022 12:00
מכרז פומבי 4-22 לשירותיי תכנון ועריכת היתרי בנייה ותוכניות 4-22 כל התחומים סגור 26.05.2022 23.06.2022 עד 12:00
הודעה על כוונה להתקשר עם חברת ccell renewables limited לקידום ובחינת שיטה של גיבוש מינרלים מומסים על מעטה מתכת כל התחומים סגור 23.05.2022 02.06.2022 12:00
הודעה על כוונה להתקשר עם ד"ר גדעון וינטר - חוקר אפקטיביות עשב ים לצורך הגנה על המצוק החופי 5/22 כל התחומים סגור 28.02.2022 10.03.2022 12:00
הליך פומבי למתן שירותיי ייעוץ בתחום הימי ומודלים נומריים להגנה על מבנים ימיים 3/22 כל התחומים סגור 17.02.2022 23.03.2022 12:00
מכרז כ"א - איתור סמנכ"ל הנדסה ותכנון מכרז כ"א 1/2022 כל התחומים סגור 27.01.2022 14.02.2022 12:00
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ לפי תקנה 3(31) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג - 1993 3/22 כל התחומים סגור 16.01.2022 25.01.2022 12:00
פנייה להקמת מאגר ספקים למתן שירותי פרסום באינטרנט (דיגיטל) ובעיתונות הכתובה 2-22 כל התחומים סגור 05.01.2022 16.01.2022 12:00
מכרז פומבי לשירותי מדידה קרקעית ומיפוי אווירי - ינואר 2022 1/22 כל התחומים סגור 03.01.2022 25.01.2022 12:00
מכרז לתפקיד עוזר ראש תחום תכנון וסביבה 5555 כל התחומים סגור 17.11.2021 07.12.2021 12:00
מכרז לתפקיד עוזר ראש תחום תכנון וסביבה 5555 כל התחומים סגור 17.11.2021 07.12.2021 12:00
Tender No. 8/21 A Public Tender for Dredging and Sand Nourishment 8-21 מכרזים כללי סגור 14.10.2021 01.12.2021 עד 16:00
מכרז לתפקיד ראש תחום GIS וניטור 1212 כל התחומים סגור 01.08.2021 16.08.2021 12:00
מכרז פומבי מספר 6-21 לשירותיי ייעוץ וליווי בתחומי GIS וניטור המצוק החופי 6-21 כל התחומים סגור 26.07.2021 24.08.2021 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 7-21 לשירותיי ייעוץ משפטי שוטף חיצוני 7-21 כל התחומים סגור 26.07.2021 25.08.2021 עד 12:00
מכרז לתפקיד מנהל/ת תחום משאבים 5555 כל התחומים סגור 30.06.2021 14.07.2021 12:00
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם חברת OPEN SEAS LTD (אופן סיז בע"מ) כספק יחיד לשימוש בטכנולוגיה ימית רכה מסוג Seagrass כל התחומים סגור 17.06.2021 06.07.2021
מכרז פומבי מספר 4-21 לשירותיי ייעוץ משפטי בתחום תכנון ובנייה 4-21 כל התחומים סגור 14.06.2021 29.07.2021 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 5-21 לשירותיי ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה 5-21 כל התחומים סגור 14.06.2021 29.07.2021 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 2-21 לשירותיי מדידה קרקעית ומיפוי אווירי 2-21 מכרזים כללי סגור 20.04.2021 09.06.2021 עד 12:00
מכרז פומבי 1-21 לשירותיי ייעוץ בתחום התקשורת 1-21 כל התחומים סגור 21.03.2021 06.05.2021 עד 12:00
מכרז לתפקיד ראש/ת תחום פרויקטים 2222 כל התחומים סגור 01.03.2021 16.03.2021 עד 12:00
ניסיון1 1 כל התחומים סגור 09.08.2020 09.12.2020
מכרז פומבי מספר 4-20 תיקון שובר הגלים המנותק הצפוני בחוף אשקלון 4-20 כל התחומים סגור 18.06.2020 20.07.2020 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 3/20 להקמת שוברי גלים אל מול חופי נתניה 3/20 כל התחומים סגור 25.05.2020 29.07.2020 עד 12:00
מכרז למשרת מנכ"ל/ית החברה כל התחומים סגור 12.03.2020 19.04.2020
דו"ח רבעוני 2019 בנושא התקשרויות בפטור ממכרז כל התחומים פתוח 30.11.-0001
מכרז יועץ משפטי ומזכיר חברה 2/22 כל התחומים פתוח 30.11.-0001

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים