קבוצות מכרזים

שם המכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
פנייה לקבלת הצעות לשירותיי ייעוץ וליווי בנושא היערכות החברה לשינויי אקלים כל התחומים סגור 03.11.2022 04.12.2022

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים