קבוצות מכרזים

שם המכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
מכרז פומבי מספר 06/23 לשירותי מחשוב ואבטחת מידע אוגוסט 2023 06/23 כל התחומים סגור 01.08.2023 25.10.2023 12:00
מכרז פומבי מספר 3/23 לניהול תיאום ופיקוח על פרויקטים בתחום הסביבה הימית והחופית 3/23 כל התחומים סגור 19.07.2023 30.08.2023 12:00
מכרז פומבי 4/23 לשירותיי ייעוץ חדשנות 4/23 כל התחומים סגור 02.07.2023 30.07.2023 12:00
מכרז פומבי מספר 2/23 לשירותיי ייעוץ כלכלי ואסטרטגי 2/23 כל התחומים סגור 22.05.2023 26.06.2025 12:00
מכרז פומבי מספר 01/23 לשירותיי ייעוץ משפטי לחברה בתחום החוזים, המכרזים וההתקשרויות 01/23 כל התחומים סגור 18.04.2023 14.05.2023 12:00
מכרז פומבי מספר 11-22 לשירותיי צילום ותיעוד פרויקטים של החברה 11-22 מכרזים כללי סגור 27.11.2022 22.12.2022 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 9/22 לשירותיי מדידה בתימטרית ויבשתית 9/22 מכרזים כללי סגור 30.10.2022 27.11.2022 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 10-22 לשירותיי ייעוץ בתחום הביטוח 10-22 מכרזים כללי סגור 27.10.2022 28.11.2022 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 7-22 לשירותיי צילום ותיעוד פרויקטים של החברה 7-22 מכרזים כללי סגור 12.09.2022 19.10.2022 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 6-22 לביצוע ועריכה של סקרי שדה אקולוגים ימיים 6-22 מכרזים כללי סגור 30.08.2022 02.10.2022 עד 12:00
פנייה פומבית מוקדמת לקבלת מידע (RFI) בנושא איתור מקורות חול ימי/ יבשתי ושינועו לאתר הטלה כל התחומים סגור 16.08.2022 14.11.2022
Request for Information (RFI) for locating sources of marine/ land sand and transportation כל התחומים סגור 16.08.2022 14.11.2022
מכרז פומבי מספר 5-22 לביצוע ועריכה של סקרי שדה אקולוגים ימיים 5-22 מכרזים כללי סגור 14.07.2022 08.08.2022 עד 12:00
בקשה לקבלת מידע בדבר אספקת אבנים לשוברי גלים מכרזים כללי סגור 14.07.2022 04.08.2022 עד 12:00
מכרז פומבי 4-22 לשירותיי תכנון ועריכת היתרי בנייה ותוכניות 4-22 כל התחומים סגור 26.05.2022 23.06.2022 עד 12:00
Tender No. 8/21 A Public Tender for Dredging and Sand Nourishment 8-21 מכרזים כללי סגור 14.10.2021 01.12.2021 עד 16:00
מכרז פומבי מספר 6-21 לשירותיי ייעוץ וליווי בתחומי GIS וניטור המצוק החופי 6-21 כל התחומים סגור 26.07.2021 24.08.2021 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 7-21 לשירותיי ייעוץ משפטי שוטף חיצוני 7-21 כל התחומים סגור 26.07.2021 25.08.2021 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 4-21 לשירותיי ייעוץ משפטי בתחום תכנון ובנייה 4-21 כל התחומים סגור 14.06.2021 29.07.2021 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 5-21 לשירותיי ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה 5-21 כל התחומים סגור 14.06.2021 29.07.2021 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 2-21 לשירותיי מדידה קרקעית ומיפוי אווירי 2-21 מכרזים כללי סגור 20.04.2021 09.06.2021 עד 12:00
מכרז פומבי 1-21 לשירותיי ייעוץ בתחום התקשורת 1-21 כל התחומים סגור 21.03.2021 06.05.2021 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 4-20 תיקון שובר הגלים המנותק הצפוני בחוף אשקלון 4-20 כל התחומים סגור 18.06.2020 20.07.2020 עד 12:00
מכרז פומבי מספר 3/20 להקמת שוברי גלים אל מול חופי נתניה 3/20 כל התחומים סגור 25.05.2020 29.07.2020 עד 12:00

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים