קבוצות מכרזים

שם המכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
הודעה על כוונה להתקשר עם חברת ccell renewables limited לקידום ובחינת שיטה של גיבוש מינרלים מומסים על מעטה מתכת כל התחומים פתוח 23.05.2022 02.06.2022 12:00
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם חברת OPEN SEAS LTD (אופן סיז בע"מ) כספק יחיד לשימוש בטכנולוגיה ימית רכה מסוג Seagrass כל התחומים סגור 17.06.2021 06.07.2021

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים