קבוצות מכרזים

;
שם המכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעותשעה אחרונה להגשת הצעות
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לצורך הרצת מודלים נומריים לבחינת הקמת הגנות ימיות כל התחומים פתוח 11.12.2019 30.12.2019

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים