קבוצות מכרזים

שם המכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
מכרז יועץ משפטי ומזכיר חברה 2/22 כל התחומים פתוח 01.06.2022 23.06.2022 12:00
מכרז כ"א - איתור סמנכ"ל הנדסה ותכנון מכרז כ"א 1/2022 כל התחומים סגור 27.01.2022 14.02.2022 12:00
מכרז לתפקיד עוזר ראש תחום תכנון וסביבה 5555 כל התחומים סגור 17.11.2021 07.12.2021 12:00
מכרז לתפקיד עוזר ראש תחום תכנון וסביבה 5555 כל התחומים סגור 17.11.2021 07.12.2021 12:00
מכרז לתפקיד ראש תחום GIS וניטור 1212 כל התחומים סגור 01.08.2021 16.08.2021 12:00
מכרז לתפקיד מנהל/ת תחום משאבים 5555 כל התחומים סגור 30.06.2021 14.07.2021 12:00
מכרז לתפקיד ראש/ת תחום פרויקטים 2222 כל התחומים סגור 01.03.2021 16.03.2021 עד 12:00

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים