קבוצות פרויקטים

אשקלון צפון

אשקלון צפון

החברה מקדמת תב"ע להגנות ימיות קבועות באשקלון צפון, בהתאם לתמ"א 13/9 - תכנית מתאר ארצית להגנה על מצוקי החוף לאורך הים התיכון. התכנית כוללת הכנת תסקיר השפעה על הסביבה והרצת מודלים נומריים לבחינת ...

קרא עוד
בת ים

בת ים

החברה בוחנת באמצעות מודלים נומריים הקמת מבנים ימיים מדרום לשובר הגלים בחוף הסלע, בתחום של תא שטח 34. בהתאם לתוצאות המודלים – יתבצע עדכון ניתוח תא השטח לצורך הוספת פתרון ימי של מבנה ימי מטובע ...

קרא עוד
הרצליה

הרצליה

החברה מבצעת ניתוח תאי שטח מורחבים 18-23, 24-25 לבחינת הגנות יבשתיות למצוק החופי לאורך המצוק בהרצליה.

קרא עוד
נתניה

נתניה

• פרויקט הקמת שוברי גלים והזנת חול: תכנון במקטע דרומי - החברה בשלבי סיום של הרצת מודלים נומריים לבחינת 6 שוברי גלים דרומיים. לאחר אישור המודלים בולחו"ף, החברה תקדם היתר בניה לשוברי הגלים ...

קרא עוד
בית ינאי – תא שטח 6

בית ינאי – תא שטח 6

• החברה מכינה מסמך סביבתי להזנת חול בבית ינאי דרום על מנת לבצע הרחבת החוף בהתאם לסעיף גמישויות של תמ"א 13/9א. לאחר אישור הולחוף, החברה תקדם היתר בניה/היתר הטלה  להזנת החול. • החברה מתכננת ...

קרא עוד
אשקלון צפון

אשקלון צפון

החברה מקדמת תב"ע להגנות ימיות קבועות באשקלון צפון, בהתאם לתמ"א 13/9 - תכנית מתאר ארצית להגנה על מצוקי החוף לאורך הים התיכון. התכנית כוללת הכנת תסקיר השפעה על הסביבה והרצת מודלים נומריים לבחינת ...

קרא עוד