קבוצות פרויקטים

נתניה - שוברי גלים

נתניה - שוברי גלים

באפריל 2018 אושרו להקמה כ- 7 שוברי גלים מדרום לשוברי הגלים הקיימים בחוף סירונית. החברה פועלת לקדם תכנון ובצוע של הקמת שוברי הגלים.

קרא עוד
בת ים - שיקום שובר גלים חוף הסלע

בת ים - שיקום שובר גלים חוף הסלע

החברה מקדמת תכנון לשיקום שובר בגלים בחוף הסלע בבת ים. שובר הגלים הוקם בתחילת שנות ה-70 ועם השנים נפגע וחדל לתפקד בצורה אופטימאלית. בשולי השובר חלה נסיגה גדולה של קו החוף - מה שמצריך תכנון מחודש.

קרא עוד
אשקלון - שיקום שובר גלים צפוני

אשקלון - שיקום שובר גלים צפוני

שובר הגלים הוקם באמצע שנות ה-90. בשנים האחרונות שובר הגלים הצפוני שקע וגרם לנסיגה בקו החוף ולפגיעת גלי הים במצוק החופי. החברה מקדמת תכנון ובצוע לשקום שובר הגלים.

קרא עוד
מודלים

מודלים

בהתאם להחלטות הממשלה וכחלק מתהליך בחינת השפעת מבנים ימיים על המורפולוגיה של קרקעית הים וקו החוף, וכשלב מקדים לבחינת חלופות ימיות חדשות להגנת המצוק, יש לבחון את מאפייני שטף החול באמצעות מודלים ...

קרא עוד
ניתוח תאי השטח - רקע

ניתוח תאי השטח - רקע

לצורך התמודדות עם סוגיית התמוטטות המצוק, הוכן מסמך מדיניות אשר המלצותיו התקבלו על ידי הממשלה באפריל 2011 וזו הורתה על תכנון והקמה של הגנות ימיות והכנת תכנית מתאר ארצית להגנה על המצוק החופי. ...

קרא עוד
תכנון

תכנון

החברה מבצעת פעולות תכנון למיגון המצוק ברמות תכנון שונות: קידום של תוכניות מתאר ארציות למיגון המצוק. קידום של תכנון הנגזר מתוכניות המתאר הארציות–דוחות ניתוח תאי השטח. תכנון היתרי בניה.

קרא עוד