בעלי תפקידים בחברה

תפקיד

שם

 מנכ"ל החברה 

מר אילן לביא

 סמנכ"ל כספים

מ"מ מר אליאב אילן

 סמנכ"ל הנדסה ותכנון

מר תומר יאסו

 מנהלת תחום תכנון וסביבה

הגב' לי שטיינברג

 מנהלת תחום משאבים ודוברות

הגב' דנה ימיני

 ראש תחום פרויקטים

מר לב ברגר

 ראש תחום ניטור ו-GIS

הגב' חן שדה חיים