צור קשר

תפקיד

שם

דרכי התקשרות –(מייל וטלפון במשרד)

 

מנכ"לית החברה

גב' הילה ארנרייך

 

hila@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה: 1

משנה למנכ"ל ומנהל הכספים

מר אליאב אילן

eliav@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה 2

היועצת המשפטית ומזכירת החברה

 

 hila@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה: 5

סמנכ"ל הנדסה

אינג' אלכס פאיירמן

Alex@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה 3

מנהלת אגף המשאבים, כ"א ולוגיסטיקה

הגב' שרית אושר

sarito@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה 1

מנהל/ת אגף תכנון וסטטוטוריקה

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה x

ראש תחום ביצוע ופיקוח

מר ליעד שחר

liad@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה 9

ראש תחום ניטור ו- GIS

ד"ר רוני נהוראי

Roni@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה 8

מתכננת סביבתית

הגב' לי שטיינברג

lee@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה 4

רכזת מכרזים והתקשרויות

עו"ד תמר אלמיו לג'לם

tamar@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה 7