החלטות הממשלה

החלטת הממשלה 3097 מיום 3.4.2011 (לפירוט ההחלטה לחץ כאן

החלטת ממשלה 5053 מיום 09.08.2012 (לפירוט ההחלטה לחץ כאן)