חופי אולגה

חופי אולגה

חופי אולגה – תל עפר, בית חנקין וכפר הנופש אולגה
חופי אולגה הינם הצפוניים בחופים שבטיפול החברה הממשלתית. בחופים אלה ישנה בלייה גבוה של החוף וחופים צרים עם סכנת התמוטטות של המצוק החופי, המצוי בקרבה לקו המים. החברה מקדמת תכנון להגנות דחופות באזור זה הכוללות בעיקר הרחקת הציבור מהמצוק, והסדרת הניקוז להפחתת נזק עתידי.

* הבהרה - חשוב לציין כי כל מה שקשור בטיפול היבשתי מצוי בתחום טיפולה של הרשות המקומית וזאת בכפוף להחלטות הממשלה בנידון.