בית ינאי

בית ינאי

בחוף בית ינאי ישנם מבנים על גג המצוק בסמיכות למצוק וקיימות התמוטטויות ואי יציבות של מצוק הכורכר. פעילות החברה בחופים אלה כוללת תכנון של חיזוק ושיפור מיגונים קיימים שבוצעו – מסלעות קיימות, והסדרת הניקוז בגג המצוק.

* הבהרה - חשוב לציין כי כל מה שקשור בטיפול היבשתי מצוי בתחום טיפולה של הרשות המקומית וזאת בכפוף להחלטות הממשלה בנידון.