הרצליה - גלי תכלת

הרצליה - גלי תכלת

בחלק זה של חופי הרצליה מצויים שימושי קרקע עירוניים ובינוי על גג המצוק וסמיכות רבה למצוק. המצוק באזור זה אינו יציב יחד עם זאת לא נצפו התמוטטויות לאחרונה. התכנון באזור זה כולל הרחקת הציבור מהמצוק, הסדרת ניקוז המגרשים הפרטיים מזרחה כך שלא יפגע המצוק והרחבת החוף, לצורך הגדלת החיץ בין הים למצוק.

* הבהרה - חשוב לציין כי כל מה שקשור בטיפול היבשתי מצוי בתחום טיפולה של הרשות המקומית וזאת בכפוף להחלטות הממשלה בנידון.