אשקלון צפון (תא 38)

אשקלון צפון (תא 38)

חופי אשקלון ספגו בעשורים האחרונים פגיעה קשה מאוד הבאה לידי ביטוי בצמצום ניכר של שטח החוף, התמוטטות מצוק הכורכר ונסיגה שלו מזרחה במטרים רבים. אזור צפון אשקלון ספג את הפגיעה הרבה ביותר, בעיקר בעקבות הבניה של המרינה באשקלון. בגג המצוק מצוי מלון הולידי אין, שכאשר נבנה היה מרוחק כ- 140 מ' מחוף הים והיום, מצוי מטרים ספורים משפת המצוק. באזור זה מקדמת החברה הממשלתית היתרי בניה למיגונים ימיים - להקמת כ- 5 גיאוטיובים מטובעים וכן להרחבת חוף הים. עבודות ההקמה החלו בחודש יולי-אוגוסט 2017.

* הבהרה - חשוב לציין כי כל מה שקשור בטיפול היבשתי מצוי בתחום טיפולה של הרשות המקומית וזאת בכפוף להחלטות הממשלה בנידון.