אשקלון דרום – גן לאומי אשקלון (תא 39)

אשקלון דרום – גן לאומי אשקלון (תא 39)

חופי אשקלון ספגו בעשורים האחרונים פגיעה קשה מאוד הבאה לידי ביטוי בצמצום ניכר של שטח החוף, התמוטטות מצוק הכורכר ונסיגה שלו מזרחה במטרים רבים. . באזור זה מקדמת החברה הממשלתית היתרי בניה למיגונים ימיים במטרה להגן על המצוק בסביבות הגן הלאומי - להקמת גיאוטיובים מטובעים וכן להרחבת חוף הים.

* הבהרה - חשוב לציין כי כל מה שקשור בטיפול היבשתי מצוי בתחום טיפולה של הרשות המקומית וזאת בכפוף להחלטות הממשלה בנידון.