המלצות צוות היישום הבינמשרדי

כדי לצפות במסמך יש ללחוץ כאן

מקור המסמך --> לאחר הכניסה לאתר יש להיכנס ל- "תכניות מתאר ארציות" >> "תמא 9/13/א" >> שם המסמך: "דוחות – המלצות צוות ליישום המדיניות"