מהעיתונות

מצילים את המצוק אתר עיריית אשקלון - יולי 2019

מתחיל השלב היבשתי להצלת מצוק החוף באשקלון תיירות דרום - יולי 2019

הפתרון התקדימי לקריסת המצוק: הגדלת חוף הים לרוחב של מאה מטרים כאן דרום אשקלון - יולי 2019

לפני שהכל יקרוס  הארץ - מאי 2018

נתניה שוברת את הגלים   הארץ - 6 למאי 2018

מליונים יושקעו בהגנת מצוקי החוף   השבוע בנתניה - 3 למאי 2018

מצילים את המצוק הימי באזור נתניה   Local אתר - 1 למאי 2018

אילו עבודות מתבצעות בים?   המקומון היומי אשקלונים - 1 לאוגוסט 2017

איכות הסביבה: החלה הטבעת הגאוטיוב מול חופי אשקלון   הארץ – 9 לפברואר 2017

הפרויקט הלאומי להצלת המצוקי בחופי הים יוצא לדרך  מעריב - 14 לספטמבר 2016