פניות לפי חוק חופש המידע

דרכי פנייה –

עו"ד תמר אלמיו ליגלם

טלפון: 097794340

כתובת – רחוב הצורן 4א, נתניה

מייל: TAMAR@MCCP.CO.IL