צור קשר

תפקיד

שם

דרכי התקשרות –(מייל וטלפון במשרד)

 

מנכ"לית החברה

גב' הילה ארנרייך

 

hila@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה: 1

משנה למנכ"ל ומנהל הכספים

מר אליאב אילן

eliav@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה 2

סמנכ"ל הנדסה

אינג' אלכס פאיירמן

Alex@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה 3

מנהלת תחום המשאבים 

הגב'  אילנית אוריאל 

ilanit@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה 1

ראש תחום ניטור ו- GIS

גב' אפרת יעקב

efrat@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה 8

מתכננת סביבתית

הגב' לי שטיינברג

lee@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה 4

ראש תחום מכרזים והתקשרויות

עו"ד תמר אלמיו לג'לם

tamar@mccp.co.il

 טל: 09-7794333

שלוחה 3