צור קשר

תפקיד

שם

דרכי התקשרות –(מייל וטלפון במשרד) 

מנכ"ל החברה

מר' אילן לביא 

 ilan@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה: 1

משנה למנכ"ל ומנהל הכספים

מר אליאב אילן

eliav@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה 2

סמנכ"ל הנדסה

אינג' אלכס פאיירמן

Alex@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה 3

מנהלת תחום המשאבים 

הגב'  אילנית אוריאל 

ilanit@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה 1

מתכננת סביבתית

הגב' לי שטיינברג

lee@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה 4

ראש תחום מכרזים והתקשרויות

עו"ד תמר אלמיו לג'לם

tamar@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה 3

ראש תחום פרויקטים והתקשרויות

מר אסף לוין

asafl@mccp.co.il

טל: 09-7794333

שלוחה 8