הודעה חשובה לציבור תושבי נתניה

הודעה חשובה לציבור תושבי נתניה

הודעה חשובה לציבור תושבי נתניה

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון, מבצעת בימים אלו את פרויקט ההגנה על המצוק החופי בחופי סירונית וארגמן בנתניה הכולל הקמה של 12 שוברי גלים בים.

לתשומת לב הציבור, חל איסור מוחלט להתקרב לכל אזורי הבנייה בין חוף סירונית לארגמן, ובמיוחד אין לעלות ו/או להתקרב לשטח הגישה שנבנה בניצב לים (דורבן זמני) בו קיימת סכנה טביעה עקב זרמים חזקים שלא נראים בעין.

אנו מבקשים מכל התושבים להקפיד ולמלא אחר הנחיות הבטיחות על מנת למנוע סכנה לחיי אדם!