הודעה חשובה לתושבי בת ים

הודעה חשובה לתושבי בת ים

הודעה חשובה לציבור תושבי בת ים.

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ, נערכת לביצוע עבודות הגנת המצוק לטיפול בהתמוטטות המצוק החופי בבת ים.

תחילת עבודות יחלו בתחילת חודש יוני  2021 , צפי סיום סוף  אוגוסט 2021.

העבודות יתבצעו בחוף הסלע.

חל איסור מוחלט להתקרב לאתר העבודות במהלך תקופת ביצוע הפרויקט.

הציבור מתבקש לגלות ערנות רבה ולהישמר מקרבה לאזורים אלו מטעמי בטיחות.