הודעה על סכנת קריסת מצוקים בסערה "אלפיס"

 

25/01/2022 

שלום רב,

הנדון: החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון בע"מ מודיעה כי עקב תחזית מזג האוויר
הסוער בחופי ישראל הצפוי בימים הקרובים, קיים חשש ממשי להתמוטטויות מצוקים ונפילות

סלעים ברצועת מצוקי החוף.

החברה ממליצה לציבור הרחב לפעול במשנה זהירות ולהימנע משהיה בקרבה מסוכנת למצוקים

עקב הסכנה הצפויה.