הנדון: הודעה על סכנת קריסת מצוקים בסערה "אלפיס "

להורדת הקובץ לחצו כאן
שלום רב, הנדון: הודעה על סכנת קריסת מצוקים בסערה "אלפיס " החברה ה ממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון בע"מ מודיעה כי עקב תחזית מזג האוויר הסוער בחופי ישראל הצפוי בימים הקרובים, קיים חשש ממשי להתמוטטויות מצוקים ונפילות סלעים ברצועת מצוקי החוף. החברה ממליצה לציבור הרחב לפעול במשנה זהירות ולהימנ ע משהיה בקרבה מסוכנת למצוקים עקב הסכנה הצפויה