החל פרויקט הזנת חול בחוף נתניה

החל פרויקט הזנת חול בחוף נתניה

הפרויקט יימשך כשישה שבועות וכולל הזנה של 150 אלף מ"ק חול ים נקי, באמצעות אניית מחפר ספרדית.

הפרויקט מבוצע במסגרת פרויקט הקמת שוברי הגלים וכחלק ממערך הפתרונות להקמת הגנות ימיות שימנעו את התמוטטות המצוק החופי, ובסיומו יהנו הרוחצים והנופשים מרצועת חוף ים רחבה יותר ובטוחה יותר.

הזנת החול בחוף נתניה מבוצעת מדרום לחוף סירונית ובגב שוברי הגלים החדשים הנבנים בימים אלה. הפרוייקט כולל הזנה של כ-150,000 מ"ק חול ים נקי באמצעות כלי שייט ייחודי. הפרויקט נועד להרחיב את רצועת החוף בעשרות מטרים, על מנת להגן על המצוק החופי מפני התמוטטות, ולאפשר רצועת חוף רחבה יותר לטובת המתרחצים והנופשים.

הזנת החול צפויה להימשך כ-6 שבועות, באמצעות אוניית המחפר COSTA LA LUZ הספרדית, המובילה חול ימי המצטבר מול חופי אשדוד. האנייה היא בבעלות חברת Dravo הספרדית, אשר זכתה לאחרונה במכרז הבינלאומי לחפירה, הובלה והזנת חול שפרסמה החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון. חברת Dravo היא בעלת ניסיון של למעלה מ-30 שנה בביצוע עבודות חפירה בנמלים, הזנת חול בחופים ועבודות ימיות.

החול יפוזר מהאונייה באמצעות צינור ארוך הצף על פני המים, כשקצהו מונח על רצועת החוף, בהתאם להיתר הטלה מספר 7/21 שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה. החול שיועתק למיקומו החדש, עבר בדיקות מקיפות ונרחבות של הגורמים האמונים על כך והוא עומד בכל הקריטריונים הדרושים.

למען בטיחות הציבור: חל איסור מוחלט להיכנס לתחום עבודות הזנת החול והקמת שוברי הגלים בזמן ביצוע העבודות.

הזנת החול הינה חלק מפרויקט ההגנה על המצוק החופי בנתניה, הכולל גם הקמה של 12 שוברי גלים, במסגרת תוכנית כוללת שקידמה החברה הממשלתית בסיוע המשרד להגנת הסביבה, עיריית נתניה וצוות מומחים מהארץ ומחו"ל להגנה על המצוק החופי.

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ כפופה למשרד להגנת הסביבה והינה זרוע ביצוע לפרויקטים לטיפול בנושא התמוטטות המצוק החופי. מטרתה העיקרית של החברה הינה לתכנן, לבצע ולתחזק את הקמת ההגנות הימיות למצוק החופי, ולהעניק שירותי ניהול, תיאום וייעוץ למדינה בכל הנוגע לקידום ההגנות היבשתיות לעניין התמוטטות המצוק החופי, וניטור קצב נסיגת המצוק.