RUNNING OUT OF TIME

החברה הגאה לקחת חלק במירוץ השליחים הגדול בעולם להעלאת המודעות למשבר האקלים ולצורך לפעול בדחיפות.

במירוץ משתתפות 18 מדינות החל מגלזגו בה נערכה וועידת האקלים האחרונה של האו"ם ועד שארם א-שייח בה נערכת וועידת האקלים הקרובה.

במסגרת המרוץ הפיקה החברה סרטון המציג את פעילות החברה והקשר ההדוק להשפעת משבר האקלים על המצוק החופי.

הסרטון הופץ במדיה השונה והיה חלק ממערך הפעילות המגוונת במסגרת המרוץ.