לקראת חג הפסח והחגים הלאומיים החברה להגנת המצוקים מזהירה "סכנה ממשית בכניסה לאזור בניית שוברי הגלים בנתניה"

לקראת חג הפסח והחגים הלאומיים החברה להגנת המצוקים מזהירה "סכנה ממשית בכניסה לאזור בניית שוברי הגלים בנתניה"

לצד ההתקדמות הרבה בפרויקט הקמת שוברי הגלים בנתניה, שמקדמת החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בשיתוף עם עיריית נתניה, ושנועד להגן על המצוק החופי, הולכת ומתגברת בשבועות האחרונים תופעה מסוכנת של כניסה בלתי מורשית לתוך שטח העבודות הקבלניות , ואף טיפוס על שוברי הגלים שבבנייה. זאת, תוך התעלמות מהגידור והשילוט המתריע על הסכנה בפעילות זו.

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון מזהירה את הציבור כי מדובר בסכנת חיים ממשית והפרעה להמשך ביצוע עבודות הבנייה. במקום עובדים כלים הנדסיים גדולים המניפים סלעים וחצץ בעומק הים, וברקע מצוק גבוה ולא יציב.
בחברה הממשלתית קוראים לציבור: להישמע להנחיות ולא להיכנס לאזור העבודות. מנכ"ל החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון, אילן לביא: "אנו לפני חג הפסח והחגים הלאומיים, העבודות שמטרתן להגן על המצוקים ולמנוע את המשך תהליך הבלייה שלהם, על מנת למנוע חלילה פגיעות בנפש ו/או התמוטטות של סלעים ומבנים הנמצאים בעיצומן של העבודות . במקום ישנם סלעים גדולים והעבודות מבוצעות באמצעות כלים הנדסיים ומכאניים כבדים, כך שמי שמפר את ההנחיות ונכנס לאזור הבנייה, עובר על החוק, ומסכן את עצמו". יצוין כי פרויקט ההגנה על המצוק החופי בנתניה הינו פרויקט דגל, הכולל הקמה של 12 שוברי גלים והזנת חול לצורך הרחבת רצועת החוף. הפרויקט מתפרש על פני כ-5.3 ק"מ של רצועת חוף, אשר בעורפה המזרחי מתנשא מצוק כורכר בגובה של עד 40 מטרים.