החלטת הממשלה - הארכת פעילות החברה

הודעה לעיתונות

 

לאור חשיבות ייצוב ושמירה על המצוק החופי בישראל:

הממשלה אישרה את הארכת פעילות החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בשנתיים נוספות

בנוסף החליטה הממשלה  להקים צוות בין משרדי לדון באופן המימוש של ההגנות היבשתיות והרחבת ההגנות הימיות (שלב ב') לערים נוספות. רשות מקרקעי ישראל תעביר לחברה למעלה מ-90 מיליון ₪ לסיום הפרויקטים של שלב א' בהגנה על המצוקים

 

לאחר תהליך בחינה ולאור נחיצות קיומה של החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון, החליטה הממשלה היום להאריך את פעילות החברה בשנתיים נוספות.

 

במסגרת החלטת הממשלה, המשרד להגנת הסביבה יתקצב את פעילותה השוטפת של החברה, ורשות מקרקעי ישראל תעביר למעלה מ-90 מיליון ₪ לסיום פרויקטים של שלב א' בהגנת המצוקים ובהם השלמת הקמת שוברי הגלים בנתניה. עוד הוחלט כי צוות בהשתתפות אגף התקציבים, החשב הכללי, רשות מקרקעי ישראל, רשות החברות והמשרד להגנת הסביבה, ימליץ על אופן והיקף מימוש שלב ב' של ההגנות הימיות.  יש לציין כי עד כה ביצעה החברה עשרות פרויקטים להגנת המצוק החל מהקמת גאוטיובים לאורך חופי אשקלון, שוברי גלים בנתניה, הזנות חול וכן פעולות לאורך חופים נוספים בשיתוף רשויות מקומיות, על מנת להבטיח את בטיחות הציבור.

 

בנוסף, החליטה הממשלה להקים צוות בין-משרדי, שיבחן בתוך 180 יום את המתווה המיטבי לקידום ביצוע ההגנות היבשתיות, ויחד עם משרד הפנים, אגף התקציבים, החשב הכללי רשות מקרקעי ישראל, רשות החברות והמשרד להגנת הסביבה, יבחנו איך ניתן לממש בצורה מיטבית את ההגנות הימיות והיבשתיות ויתאימו את החלטות הממשלה והתקציב בהתאם.

 

 

רצועת החוף של ישראל המתפרשת לאורכם של כ190- ק"מ, כוללת כ- 45 ק"מ של מצוקים המצויים בגובה של מעל ל-10 מטרים, הנישאים מעל רצועת החוף בקטע שבין חדרה לאשקלון. במקטעים מסוימים לאורך קו החוף, קיימת סכנת התמוטטות הנובעת בעיקר מתהליך טבעי של בליה הנגרם כתוצאה מתנועת גלי הים בבסיס המצוק ומאי יציבות של מדרון המצוק, ובליה כתוצאה מפעילות נגר עילי.

 

כדי להתמודד עם בעיית התמוטטות מצוקי החוף, הוקמה בשנת 2013 החברה הממשלתית שהופקדה על תכנון והקמה של הגנות ימיות של המצוק החופי. החברה מהווה זרוע ביצוע של המשרד להגנת הסביבה ושל הממשלה.

 

לחברה שתי מטרות: הראשונה - לתכנן, לבצע ולתחזק את הקמת ההגנות הימיות. השנייה - מתן שירותי ניהול, פיקוח וייעוץ למדינה בכל הנוגע להגנות היבשתיות שימנעו התמוטטות של המצוק החופי.

 

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן אמרה כי

 

אילן לביא, מנכל החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון אמר כי מדובר בהחלטה חשובה שתאפשר לייצב את המצוק החופי ולשפר את בטיחות החופים הסמוכים אליו ולאפשר פיתוחם. עוד ציין לביא כי נדרש להשלים בדחיפות את ההערכות לקידום שלב ב' וההגנות היבשתיות שיתנו יחד מענה שלם ורציף למצוקי החוף בישראל.

 

לביא הודה לשרה ולמשרד להגנת הסביבה על פעילותם בימים מורכבים אלה על מנת להבטיח את המשך ההגנה על המצוקים על ידי המשך פעילות החברה וכן לפעול על מנת למצוא פתרון בר קיימא להגנות היבשתיות הנדרשות.

 

לקט הפרסום

 

לפרטים:

יפתח קרמר  052-3844434

איל לרמן  052-5796984