קבוצות מכרזים

מכרז פומבי מספר 3/23 לניהול תיאום ופיקוח על פרויקטים בתחום הסביבה הימית והחופית

פתוח להצעות
מספר מכרז
3/23
תאריך פרסום המכרז
19.07.2023
מועד אחרון להגשת הצעות
30.08.2023 12:00
תחום
כל התחומים

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים