קבוצות מכרזים

שם המכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
דו"ח רבעוני 2019 בנושא התקשרויות בפטור ממכרז כל התחומים סגור 30.11.-0001

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים