קבוצות מכרזים

;
שם המכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעותשעה אחרונה להגשת הצעות
דו"ח רבעוני 2019 בנושא התקשרויות בפטור ממכרז כל התחומים פתוח 30.11.-0001 30.11.-0001

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים