קבוצות מכרזים

דו"ח רבעוני 2019 בנושא התקשרויות בפטור ממכרז

פתוח להצעות
מספר מכרז
תאריך פרסום המכרז
30.11.-0001
מועד אחרון להגשת הצעות
30.11.-0001
תחום
כל התחומים

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים