קבוצות מכרזים

מכרז פומבי לשירותי מדידה קרקעית ומיפוי אווירי - ינואר 2022

פתוח להצעות
מספר מכרז
1/22
תאריך פרסום המכרז
03.01.2022
מועד אחרון להגשת הצעות
25.01.2022 12:00
תחום
כל התחומים

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים