קבוצות מכרזים

מכרז פומבי עבור שירותי יעוץ ופיקוח בתחום הבטיחות וניהול הסיכונים

פתוח להצעות
מספר מכרז
1/2020
תאריך פרסום המכרז
23.04.2020
מועד אחרון להגשת הצעות
01.06.2020 12:00
תחום
כל התחומים

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים