קבוצות מכרזים

מכרז פומבי עבור שירותי הקמה ותמיכה של מערכת לניהול פרויקטים

פתוח להצעות
מספר מכרז
2/2020
תאריך פרסום המכרז
06.05.2020
מועד אחרון להגשת הצעות
16.06.2020 12:00
תחום
כל התחומים

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים